Tjänster

Kvalitet är bestående

Vi jobbar för människor och för en hållbar framtid

Vi ser till att hushåll erbjuds driftsäkra internetuppkopplingar, snabbaste överföringshastigheten och största tillförlitligheten.

Förfrågan & Förplanering

Kunden efterfrågar fiberoptik. Vi gör försyn på området och designar kartor. Det genomförs beräkningar och vi ansöker om tillstånd.

Projekt & Resursplanering

Vi planerar projektet och beställer in material. Tillsammans med beställaren kommer vi överens om en tidsplan för projektet. 

Utförande & Byggnation

Det påbörjas etablering på området och vi påbörjar möten med kunden. Vi genomför fiberinstallationen hos kunden.

Drift & Dokumentation

Slutkunden driftsätts och projektet dokumenteras i respektive system. Därefter inspekteras kvalitén, dokumentation och återställningsarbeten.

När ni är i behov av människor med rätt kompetens